۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام و عقدقرارداد مشارکت عمومی و مدنی مسکن درپروژه های سیحون پردیس

1 – قبل از ثبت نام ابتدا متن قرارداد مشارکت عمومی و مدنی مسکن پروژه های سیحون رامطالعه فرمایید

2 – ثبت نام از طریق لینک ثبت نام متقاضیان و تکمیل کامل فرم مربوطه

نکته مهم : پس ازانجام ثبت نام پیامکی حاوی شماره پرونده برای شما از سامانه هوشمند پیامک میگردد ، متقلضی پس از دریافت پیامک می بایست ظرف مدت 6 روز کاری نسبت به تکمیل پرونده خود به آدرس شرکت عمران ابنیه سازان پردیس مراجعه نماید

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس

لازم به ذکز است درصورت عدم دریافت پیامک شمامی توانید با شماره تلفن های 76274005 – 76274006 – 76277110 تماس حاصل نموده و عدم دریافت پیامک رابابخش انفورماتیک شرکت عمران ابنیه سازان پردیس درمیان بگذارید

کلیه قراردادها از ابتدا به مبلغ کل و شرح متریال تاپایان انجام عملیات اجرایی پروژه ها به مدت 4 ماه تحت پوشش بیمه می باشد که همزمان باعقدقرارداد تحویل متقاضس میگردد

4- دریافت مبلغ 150/000/000ریال هنگام مراجعه به شرکت جهت تشکیل پرونده

5 – افتتاح حساب سپرده به نام سرمایه گذارمدنی دربانک رسالت طرف قرارداد با شرکت به نام متقاضی  مبلغ800/000/000 ریال

نکته : همزمان باافتتاح حساب سپرده قراردادمشارکت مدنی به انضمام قراردادبیمه پارسیان و بیمه سرمد به مبلغ کل قرارداد و به مدت 4 سال بنام متقاضی صادرمی گردد تعهدات بیمه درخصوص گارانتی مبلغ قرارداد ، نوع ساخت براساس شرح متریال و جبران خسارات وارده درزمان وقوع زلزله ، آتش سوزی و بلاهای طبیعی درطول پروژه و به مدت یکسال پس از تحویل درخصوص وقوع هرنوع خسارت ناشی از ساخت نامناسب

6 – ثبت قرارداد مشارکت مدنی فی مابین دروب سایت به صورت صفحه اختصاصی باپسورد کد ملی و شماره قرارداد هر متقاضی و مشاهده و پیگیری پیشرفت فیزیکی پروژه ها به صورت ماهیانه

الف: نسخه یک : نزد متقاضی به صورت دفترچه با پیوست تاییدیه شماره حساب افتتاح شده دربانک عامل و نسخه اصلی بیمه

ب: نسخه دو : رونوشت قرارداد نزدطرف اول ( شرکت عمران ابنیه سازان پردیس )

ج : نسخه سه و 4 : رونوشت برابربااصل ضمیمه درپرونده های بانک عامل و بیمه

7 – واریزمبلغ 400/000/000ریال  به حساب سپرده اففتاح شده توسط متقاضی 30 روز پس از تاریخ عقد قرارداد باتوجه به نوع پروژه و همزمان باانتخاب موقت پروژه و جانمایی آپارتمان

8 – تسهیلات بانکی به مبلغ کل 220 میلیون تومان برای تمامی قراردادها

9 – کسرمبلغ 5درصد بابت حسن انجام کارمراحل اداری تحویل واحد ، پایانکار

مدارک موردنیازجهت ثبت نام و سرمایه گذاری:

1 – به همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه

2 – حضوراجبرای سرمایه گذاردرزمان عقدقرارداد و اصالت امضاء و اثرانگشت طرف دوم قرارداد

3 – آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی جهت ارسال فراخوان ازطریق پست پیشتاز درطول انجام مراحل قرارداد

4 – اعلام وارث قانونی درصورت فوت طرف دوم

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پرد

 


دیگرپروژه های درحال اجرادرپردیس توسط شرکت ابنیه سازان پردیس

شرکت ابنیه سازان پردیس – دفترفروش انحصاری پروژه های الماس پردیس

آپارتمان پروژه الماس پردیس / پیش فروش مجتمع الماس پردیسجهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص پیش فروش و فروش واحدهای هلدینگ الماس ازطریق لینک های زیرمی توانیدواردصفحات سایت شوید

مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس