۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام :

1 – پرداخت مبلغ 46/000/000ریال جهت تشکیل پرونده درهنگام مراجعه برای ثبت نام واریزبه حساب شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

2 – افتتاح حساب سپرده به نام سرمایه گذارمدنی دربانک صادرات شعبه پردیس کد2706توسط خریداربه مبلغ1/200/000/000ریال باسودکوتاه مدت ماهیانه 10درصد تضمین شده توسط بانک صادرات تا شش ماه اززمان عقدقرارداد طی معرفی نامه ازشرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

3 – تنظیم قرارداد مشارکت مدنی باشرکت عمران ابنیه سازان پردیس درسه نسخه و ثبت قرارداد درسایت عمران ابنیه سازان

نسخه اول : بایگانی شرکت عمران ابنیه سازان

نسخه دوم : طرف دوم سرمایه گذار

نسخه سوم: بانک صادرات پردیس شعبه 2706

4 – واریزمبلغ 500/000/000ریال تا 2/000/000/000ریال همزمان باانتخاب پروژه و انتقال قدرالسهم اعیان به متقاضی

5 – پرداخت مابه تفاوت طی اقساط 16تا36 ماهه به صورت چکهای 3الی 4ماه یکبار

6 – کسرمبلغ 10درصد بابت حسن انجام کارمراحل اداری تحویل واحد ، پایانکارو سندتفکیکی ثبتی

7 – تحویل واحدهااززمان انتخاب پروژه بین 16 تا36 ماه بایک هزارم درصد ضرر و زیان روزشماردیرکرددرتحویل واحد
گلیه پروژه ها فقط درفازهای 1 – 2 – 3 – 4 و 8 پردیس می باشد

جهت دریافت دقیق ترمراحل ثبت نام کلیک فرمایید

جهت دریافت دقیق ترمراحل ثبت نام کلیک فرمایید

مدارک موردنیازجهت ثبت نام و سرمایه گذاری:

1 – به همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه

2 – حضوراجبرای سرمایه گذاردرزمان عقدقرارداد و اصالت امضاء و اثرانگشت طرف دوم قرارداد

3 – آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی جهت ارسال فراخوان ازطریق پست پیشتاز درطول انجام مراحل قرارداد

4 – اعلام وارث قانونی درصورت فوت طرف دوم

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شهرک ویلایی سیحون

این شهرک به مساحت مفید54349مترمربع مفید وبا سطح اشغال 60درصد در165 قطعه مسکونی درمتراژهای مختلف از180مترتا1380متر طبق نقشه برداری و نقشه utmاجراشده توسط کارشناسان و نقشه برداران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس و طی قراردادمشارکت فی مابین مالکین قطعه و برنامه ریزی زمان بندی ساخت و یافروش قطعات ازطریق مشارکت مدنی سرمایه گذاری مسکن و بافروش زمین باهمکاری بانک صادرات پردیس درحال انجام عملیات عمرانی طی مدت 40ماه می باشد . این مجموعه براساس طرح تفضیلی و نقشه های اجرایی به تعداد900واحدمسکونی و ویلایی آپارتمانی طراحی و پس ازگذراندان مراحل درج شده درمتن قراردادمشارکت مدنی درنهایت به صورت آپارتمانهیی بامتراژهای مختلف از80مترتا160متر به صورت نمای یکسان و یگپارچه و بامتریال درجه یک ایرانی تحویل متقاضیان خواهدگردید و درنهایت دارای سندشش دانگ اداره ثبت اسنادکشورخواهندشد . لازم به توضیح است این قطعه به مساحت کل 78هزارمترمربع دارای سندشش دانگ بوده و ازقطعات زمینی که دارای دفترچه شرکت عمران ابنیه سازان پردیس و شرکت خانه و عمران کلاردشت می باشد کاملامجزابوده و همانند شرایط واگذاری مسکن مهرواگذارمیگردد

شمامی توانیدپس از مطالعه شرایط درج شده هریک از پروژه های سیحون درپایین صفحه و مطالعه شرایط درج شده درقراردادمشارکت مدنی مسکن ازطریق لینک ذیل اقدام به ثبت نام این طرح بزرگ عمرانی نمایید لازم به توضیح است جانمایی پروژه و بلوک و واحدشما بستگی به تاریخ الویت ثبت نام شماخواهدداشت. پس از ثبت نام طی پیامک شماره پرونده و کدملی شماازطریق سامانه هوشمند پیامک خواهدشد لطفا قبل از مراجعه برای تشکیل پرونده و تکمیل ثبت نام و عقدقرارداد کدارسال شده راحفظ نمایید


دیگرپروژه های درحال اجرادرپردیس توسط شرکت ابنیه سازان پردیس

شرکت ابنیه سازان پردیس – دفترفروش انحصاری پروژه های الماس پردیس

آپارتمان پروژه الماس پردیس / پیش فروش مجتمع الماس پردیسجهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص پیش فروش و فروش واحدهای هلدینگ الماس ازطریق لینک های زیرمی توانیدواردصفحات سایت شوید

مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس

شرایط ثبت نام امتیازآپارتمان درپردیس / شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن پردیس