۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

 

قابل توجه کاربران گرامی

این سایت سامانه هوشمندشرکت عمران ابنیه سازان پردیس بوده و فقط مختص ثبت نام طرح مشارکت مدنی مسکن و پروژه شهرک سیحون و فروش اقساطی زمین  و دیگرپروژه های این شرکت می باشد و به هیچ وجه ثبت نام مسکن مهردراین سایت انجام نمیگردد درصورت تمایل به ثبت نام مسکن مهر شما می توانید ازطریق لینک فوق وارد سامانه هوشمندمسکن مهرپردیس شوید و یا به شرکت عمران شهرجدیدپردیس و یا سوله های مسکن مهرپردیس واقع درخیابان فروردین جنوبی مراجعه فرمایید

این شهرک به مساحت کل سیصد و هشنادو پنج هزارمتر وبا سطح اشغال ۶۰درصد در131 بلوک درهشت زون و 10 طبقه  هرطبقه چهارواحد 72 – 92 و 105 متری طبق نقشه برداری و نقشه utmاجراشده توسط کارشناسان و نقشه برداران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس و طی قراردادمشارکت فی مابین مالکین قطعه و برنامه ریزی زمان بندی ساخت  ازطریق مشارکت مدنی سرمایه گذاری مسکن و  باهمکاری و مشارکت بانک صادرات پردیس و تحت پوشش 4 ساله بیمه پارسیان درحال انجام عملیات عمرانی طی مدت 28ماه اززمان شروع احداث پروژه می باشد .

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیسمجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیسمجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

شرح عملیلت عمرانی و شرح متریال ( کلیه موارد ذیل درقرارداددرج میگردد)

اول – تجهیزکارگاه بعدازانجام تمدیدجواز و تحویل پروژه توسط سازنده

1 – 1 استقرارسایت اداری و تجهیزدفاترمهندسین مستقردرپروژه و ناظرین
1 – 2 استقرارکارشناسان ، مهندسین ونیروی انسانی جهت استارت عملیات اجرایی
1 – 3 نصب تاورو انتقال تجهیزات وماشین آلات اجرایی درمحل پروژه
1 – 4 تجهیز اکیپ تولیدتیرچه بلوک و بلوک سیمانی درمحل پروژه به همراه ماشین آلات
1 – 5 ساخت انباردپوی مصالح مانندسیمان جهت کارگاههای تولیدتیرچه و بلوک سیمانی و خریداری و دپوی سیمان و شن وماسه
1 – 6 استقراردیزل ژنراتورجهت تامین برق کارگاهی و استقرارمخزن موقت آب جهت تامین آب مصرفی پروژه و یاخریدانشعابات موقت کارگاهی
1 – 7 استقرارماشین آلات حمل شن و ماسه و مصالح دیگر به صورت مستمردرخودپروژه
1 – 8 استقرارگیت نگهبانی به صورت 24ساعته و عقدقراردادباشرکت های حفاظتی معتبرو موردتاییدنیروی انتظامی و تامین سرویس بهداشتی و محل اسکان کارگری و نگهبانی
1 – 9 استقرارواسکان اکیپ اجرای اسکلت ، تیغه و دیوارچینی وانتقال قالب های بتن به محل پروژه و هماهنگی عملیات اجرایی سازه براساس برنامه زمان بندی
1 – 10 تامین آهن آلات ائم از میلگرد و اقلام موردنیاز درپارت اول استاردپروژه و عقدقراردادتامین کامل آهن آلات باکارخانه ذوب آهن اصفهان

دوم – اجرای سازه

2 – 1 اسکلت بتنی باتوجه به مشخصات فنی (بااعلام زمان بندی هرسقف به مدت30روز کاری درشرایط مناسب آب و هوایی )
2 – 2 اجرای سقفها باتیرچه بلوک تولیدشده درمحل پروژه و فوم نسوز استاندارد
2 – 3 تامین بتن استاندارد حداقل 300ازشرکت دماوندبتن و ماشین آلات مربوطه مانندپمپ بتن ویبراتور و یااستقراربچینگ و تولیدبتن درمحل پروژه

سوم – سفت کاری

3 – 1 اجرای Wallpost قبل ازاجرای تیغه چینی مطابق باضوابط و دستورالعمل های مرکز تحقیقات ساختمان
3 – 2 استفاده ازبلوک سیمانی 15سانتی طرح لیکادرمحیط پیرامونی که درمحل پروژه تولیدخواهدشد
3 – 3 انجام تیغه چینی داخلی بااستفاده ازسفال 8سانت (تامین سفال ازکارخانه سفال قم)
3 – 4 اجرای فریم انتظارباپروفیل های قوطی 30*50 و درمحل قرارگیری درب و پنجره های UPVC (ترجیحابه صورت تمام قد)
3 – 5 دیوارجداکننده بین واحدها باسفال 15 سانتی به همراه عایق صوتی (تامین سفال ازکارخانه سفال قم)

چهارم – سیستم فاضلاب

4 – 1 لوله های فاضلاب ازجنس پولیکا درجه یک ایرانی و استفاده از نبشی 2*2
4 – 2 سیستم دفع فاضلاب به شبکه اگوی شهری هدایت می شود

پنجم – آب رسانی

5 – 1 کلیه لوله های آب مصرفی ازجنس لوله سفیدیزدبسپار
5 – 2 تامین زیرساختها ی سیستم ذخیره سازی آب درهنگام قطع آب مصرفی ( بدون نصب پمپ ، اتصالات و شیرآلات )
5 – 3 اجرای سیستم آتش نشانی مطابق ضوابط آتش نشانی و اخذتاییدیه مربوطه و تامین فشارآب مصرفی (حداقل 15 بار ) دربالاترین طبقه و تامین زیرساختهای جانمایی مخزن مربوطه
5 – 4 خریداری انشعاب اصلی آب برای کل مجتمع توسط سازنده (خریداری و نصب انشعابات فرعی برعهده مالکین هرواحدمسکونی پس ازاتمام پروژه)

ششم – تاسیسات برقی و الکتریکی

6 – 1 اجرای لوله های ضدحریق برای سیم کشی های داخلی (شرکت لوله سازان نوین و یاشرکت برنیکا
6 – 2 سیم کشی بااستفاده ازسیم سی افشان استاندارد (شرکت های افشارنژادخراسان ، ابهر و یادامغان )
6 – 3 کلیدو پریز انتخاب نوع برند بانظر سازنده
6 – 4 سیم کشی تلفن 4 زوج داخلی واحدها
6 – 5 سیم کشی آنتن مرکزی توسط کابل کرمان درقسمت نشیمن و پذیرایی و تامین زیرساختها جهت نصب آنتن دربالاترین نقطه ازساختمان
6 – 6 جعبه کلیدمینیاتوری 6تایی داخل واحدها به همراه کلیدهای مینیاتوری ازانتخاب نوع برندتوسط سازنده
6 – 7 تامین زیرساخت و سیم کشی جهن نصب آیفون تصویری
6 – 8 سیستم روشنایی درمشاعات بصورت سنسور چشمی ازشرکت سیماران

هفتم – تاسیسات مکانیکی

7 – 1 اجرای لوله کشی گاز بالوله API سپاهان اصفهان و دریافت تاییدیه های لازم ازنظام مهندسی و شرکت گاز
7 – 2 خریداری انشعاب اصلی گاز( پرداخت هزینه های خرید انشعاب برعهده متقاضی)
7 – 3 انجام زیر ساخت های سیستم گرمایش (لوله گذاری و شیرآلات اولیه )جهت نصب پکیج درهرواحدو دریافت تاییدیه تست ازناظرین مربوطه (کلیه لوله های نصب شده دربخش
گرمایشی ازجنس یونیک پایپ و یاآتاپایپ و کلکتوری خواهدبود
7 – 4 انجام زیرساخت های سیستم سرمایش و ساخت و اجرای کانال کالوانیزه درمحل پروژه
7 – 5 عایق بندی کامل لوله های نصب شده قبل از اجرای فم بتن کف

هشتم – آسانسورها

8 – 1 یکدستگاه آسانسورباظرفیت 8 نفره انتخاب کلیه تجهیزات برطبق نظرسازنده

نهم – سقف ها

9 – 1 سقف تمام اتاقها تمام گچ
9 – 2 نصب آویزلوستر قبل ازاجرای کچ
9 – 3 اجرای سقف کاذب تمام درقسمت های لازم و درمحل نصب کانال های کولر بارابیتس تمام گالوانیزه

دهم – نما

10 – 1 اجرای سیمان شسته رنگی (انتخاب رنگ توسط ناظرین تعاونی ) برروی سیمان اولیه
10 – 2 یکسان سازی و طراحی نرده های بالکن ها

یازدهم – سرویس های بهداشتی و آشپزخانه

11 – 1 اجرای سرویس ایرانی ازنوع برندمروارید به انضمام نصب فلاش تانک و شیرآلات مربوطه ، یک روشویی ازنوع برند مروارید (خریداری و نصب کمدو آینه برعهده ساکنین)
11 – 3 اجرای زیرساخت ولوله گذاری گرمایش جهت نصب حوله خشگ کن و اجرای زیرساخت فاضلاب و لوله های آبرسانی جهت سرویس شرقی درحمام ونصب کف شوی
11 – 4 نصب یک عددشیرمخلوط و علم دوش درحمام ازبرند ایرانی درجه یک قهرمان و یاشایان
11 – 5 اجرای کامل ایزوگام درتمام سرویس ها تا50 سانتی متربرروی دیواره ها قبل ازاجرای کاشی و سرامیک
11 – 6 کاشی بدنه و سرامیک کف سرویس ها ازنوع درجه 2 ایرانی انتخاب برند و رنگ باتوجه به شرایط روز
11 – 7 اجرای کاشی بدنه و سرامیک کف آشپزخانه ازنوع درجه ی2 ایرانی انتخاب برند و رنگ باتوجه به شرایط روز
11 – 8 انجام لوله گذاری های لازم و اجرای زیرساخت های سرد و گرم برای کلیه ملزومات یک آشپزخانه
11 – 9 اجرای روشنایی برای کلیه سرویسها
11 – 10 اجرای سقف کاذب تمام گالوانیزه لبه داردرقسمت سرویس های بهداشتی جهت جلوگیری ازابریزاحتمالی و انجام لوله گذاری تخلیه درصورت آبریزونصب آن به شبکه فاضلاب
11 – 11 اجرای لوله های تهویه به دالت های مرکزی
11 – 12 اجرای لوله های خروج دود درآشپزخانه برای هود و پکیج و انتقال آن به داکت مرکزی

دوازدهم – کف و دیوارو تجهیزات واحدها ، راهروها و راه پله اضطراری

12 – 1 اجرای خاک و گج ازنوع گچ سمنان
12 – 2 اجرای کچ سفیدسمنان برای دیوارهای واحدها
12 – 3 اجرای سنگ گرانیت مرواریدمشهد برای کف راهروها و اجرای آن برروی دیواره هاتاارتفاء 1متربیست و ادامه آن گچ سفیدسمنان
12 – 4 کف کلیه واحدهاائم ازنشیمن ، پذیرایی ، اطاقها و آشپزخانه سرامیک 50*50 درجه یک ایرانی انتخاب برند و رنگ باتوجه به شرایط روز
12 – 5 اجرای فم بتن قبل از اجرای سرامیک کف
12 – 6 اجرای سنگ راه پله ها و دیوارآن به ارتفاء یک مترو بیست و سنگ کف پاگردهاانتخاب نوع وبرند باتوجه به شرایط روز و اجرای نرده فلزی راه پله
12 – 7 تامین روشنایی لازم برای کلیه راهروها و راه پله ها
12 – 8 نصب تابلوهای اطفای حریق درقسمت راهروها

سیزدهم – پارکینگها

اجرای پارکینگ به صورت مسقف فلزی و یا بتنی براساس تاییدناظرین درمحوطه هریک از فازها

چهاردهم – حیاط و دیوارخارجی

14 – 1 حیاط سازی مطابق باطراحی نما و طرح مشاور
14 – 2 دیواره خارجی مجتمع مطابق باطراحی و نظر مشاور

پانزدهم – درب های ورودی و دستگیره ها

15 – 1 درب های ورودی واحدها و دستگیره و یراق آلات به انتخاب سازنده
15 – 2 درب های اطاقها و سرویسهاHDFدرجه یک پرسی ضدآب تولیدکارخانه وابسته به شرکت عمران ابنیه سازان به همراه یراق آلات درجه 2 ایرانی
15 – 3 درب طرح ضدسرقت چوبی طراحی و ساخت طبق نظر سازنده توسط کارخانجات وابسته

شانزدهم – بالکن

16 – 1 دارای امکانات آب ، برق ، روشنایی
16 – 2 کف مزائیک طرح سنگ درجه یک
16 – 3 دیواره هاباتوجه به طراحی نما
16 – 4 لبه خارجی نما به ارتفاع 80سانتی مترتیغه گذاری بابلوک 15 و لبه سنگ وبانرده و حفاظ به ارتفاء یک متروبیست ترکیبی قوطی 4*4 و 3*3

هفدهم – پنجره ها

17 – 1 پنجره ها ازنوعUPVCباشیشه دوجداره به انتخاب سازنده

هجدهم – پشت بام

18 – 1 پشت بام دارای شیب بندی 10درصد وبا ایزولاسیون ازنوع ایزوگام و سپس رویه گالوانیزه جهت هدایت آب باران به مخزن ای پیش بینی شده ذخیره بازیافت آب جهت
استفاده درمصارف مشاعات و شستشو
18 – 2 اجرای زیرساختهای مخزن ذخیره آب مربوط به آتش نشانی
18 – 3 اطاقک تاسیسات برقی و مکانیکال الواتورها باکلیه تجهیزات
18 – 4 اجرای ونت های اسایی وفاضلابها و نصب مکنده های تهویه مشترک مشاعات و واحدها
18 – 5 دیواره جانپناه به ارتفاء1متر و هشتادسانتی متر و طراحی و اجرای تاج خارجی نما
18 – 6 اجرای شیروانی گالوانیزه جهت داکتهای تاسیسات

نونزدهم – گازکشی و انشعابات

21 – 1 کلیه لوله های مصرفی جهت گازکشی ازنوعAPIسپاهان و انشعاب بخاری اضطراری درکلیه واحدهادرنظرگرفته شده است
21 – 2 خرید و نصب کلیه انشعابات آب و فاضلاب ، برق ، گازبه صورت مجزابرای هرواحدو اب و برق و گاز مشترک برای سرایداری و مشاعات
نکته: پرداخت هزینه خریدانشعابات برعهده متقاضی

 

شمامی توانیدپس از مطالعه شرایط درج شده هریک از پروژه های سیحون صفحه اول سایت و مطالعه شرایط درج شده درقرارداد مشارکت مدنی مسکن ازطریق لینک ذیل اقدام به ثبت نام این طرح بزرگ عمرانی نمایید لازم به توضیح است جانمایی پروژه و بلوک و واحدشما بستگی به تاریخ الویت ثبت نام شماخواهدداشت. پس از ثبت نام طی پیامک شماره پرونده و کدملی شماازطریق سامانه هوشمند پیامک خواهدشد لطفا قبل از مراجعه برای تشکیل پرونده و تکمیل ثبت نام و عقدقرارداد کدارسال شده راحفظ نمایید

جهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص پروژه شهرک ویلایی سیحون و دیگرپروژه های درحال احداث شرکت عمران ابنیه سازان پردیس ادامه مطالب این صفحه را مطالعه فرمایید


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 2 (تعدادواحد30) متراژاز135و 145متر هرواحددارای 20مترتراس مستقل تقریبی قیمت پایه به ازای هرمترمربع 82/000/000ریال باضریب هر
طبقه 1/500/000/000ریال – محاسبه یک سوم تراس
تعدادبلوک درهرپروژه 2 بلوک 5و9طبقه
پرداخت اول : مبلغ 2/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی – پرداخت دوم مبلغ 1/000/000/000ریال همزمان باانتقال قدراسهم و واریز به
حساب سپرده بنام متقاضی
زمان تحویل 16ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه فاز2 محله 1 خیابان نخلستان مابین نخلستان 4 و 5
10درصد برای پایانکار و دریافت سندتفکیکی – الباقی 8فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم و انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام
پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 4 (تعدادواحد180) متراژها 95و 145متر هرواحددارای 6مترتراس مستقل تقریبی قیمت پایه به ازای هرمترمربع 90/000/000ریال باضریب هر
طبقه 1/200/000/000ریال
تعدادبلوک درپروژه 5 بلوک 13طبقه – درطبقه سیزدهم درهربلوک دو واحد295متری دوبلکس به همراه 100مترتراس و یک واحد155 متری دارای 10متر
تراس مستقل که یک سوم تراس برروی متراژ
پرداخت اول : مبلغ 2/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی
زمان تحویل 24ماه اززمان پرداخت اول – موقعیت پروژه فاز2 محله 4 خیابان ستاری
10درصد برای پایانکار و دریافت سندتفکیکی – الباقی 8فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام


پروژه های دردست اقدام / پیش فروش خانه درپردیس

پروژه 5 (تعدادواحد48) متراژها104 – 121 – 127 – 155 – 188 – 290متری هرواحددارای 6مترالی 100مترتراس مستقل تقریبی قیمت پایه به ازای
هرمترمربع 90/000/000ریال باضریب هر طبقه 1/200/000/000ریال
تعدادبلوک درپروژه 2 بلوک 7 طبقه
پرداخت اول : مبلغ 2/000/000/000ریال تا 3/000/000/000ریال واریز به سپرده بنام متقاضی زمان تحویل 24ماه اززمان پرداخت اول – موقعیت پروژه
فاز2 محله 4 خیابان پاسداران
10درصد برای پایانکار و دریافت سندتفکیکی – الباقی 8فقره پرداخت به صورت چک همزمان با انتخاب واحدبراساس الویت تاریخ ثبت نام

پروژه یک (پروژه های40واحدی سیحون) درفازهای 2

وضعیت پیشرفت : 20درصداحداث شده است
متراژاز135و145متر قیمت پایه به ازای هرمترمربع 82/000/000ریال باضریب هرطبقه 1/500/000/000ریال
زمان تحویل 16ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه  2  انتخاب واحدهمزمان باانتخاب پروژه

پیش پرداخت 1/200/000/000ریال واریزبه حساب بانک صادرات به نام سرمایه گذارباسودماهیانه 10درصدتضمین شده تاانتخاب پروژه
مبلغ 1/000/000/000ریال 20 روز بعدازپرداخت دوم – 10درصد برای پایانکارو دریافت سندتفکیکی
الباقی 6فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم طبق جدول اقساط ضمیمه شده درمرحله سوم

پروژه دو (پروژه های 200واحدی سیحون 2تا4)

تعدادپروژه درحال احداث 4پروژه درفازهای 2 – 3 و 4

وضعیت پیشرفت : درحال انجام اموراداری تحویل زمین و دریافت پروانه ساخت
متراژاز80تا135متر قیمت پایه به ازای هرمترمربع 65/000/000ریال باضریب هرطبقه 1/500/000/000ریال

زمان تحویل 36ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ها فاز2 و 4 انتخاب واحدهمزمان باانتخاب پروژه
پیش پرداخت 1/200/000/000ریال واریزبه حساب بانک صادرات به نام سرمایه گذارباسودماهیانه 10درصدتضمین شده تاانتخاب پروژه
مبلغ  700/000/000ریال 20 روز بعدازپرداخت دوم – 10درصد برای پایانکارو دریافت سندتفکیکی
10درصد برای پایانکارو دریافت سندتفکیکی – الباقی 9فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم

پروژه سه (پروژه 48واحدی سیحون 5 تا7)

تعدادپروژه های درحال احداث 1پروژه درفازهای 2

وضعیت پیشرفت : 30درصداحداث شده است
متراژاز104تا188متر قیمت پایه به ازای هرمترمربع 88/000/000ریال باضریب هرطبقه 1/500/000/000ریال

پیش پرداخت 1/200/000/000ریال واریزبه حساب بانک صادرات به نام سرمایه گذارباسودماهیانه 10درصدتضمین شده تاانتخاب پروژه
مبلغ 500/000/000ریال 20 روز بعدازپرداخت دوم – 10درصد برای پایانکارو دریافت سندتفکیکی

زمان تحویل 24ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ها فاز1 – 2 – 3 و 4 انتخاب واحدهمزمان باانتخاب پروژه
الباقی 9فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم طبق جدول اقساط ضمیمه شده درمرحله سوم

پروژه چهار (پروژه های16واحدی سیحون8تا9) درفاز 2

وضعیت پیشرفت : 30درصداحداث شده است
متراژاز125تا165متر قیمت پایه به ازای هرمترمربع 80/000/000ریال باضریب هرطبقه 1/500/000/000ریال
زمان تحویل 16ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ها فاز1 – 2 و 4 انتخاب واحدهمزمان باانتخاب پروژه
پیش پرداخت 1/200/000/000ریال واریزبه حساب بانک صادرات به نام سرمایه گذارباسودماهیانه 10درصدتضمین شده تاانتخاب پروژه
مبلغ 700/000/000ریال 20 روز بعدازپرداخت دوم – 10درصد برای پایانکارو دریافت سندتفکیکی
الباقی 6فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم طبق جدول اقساط ضمیمه شده درمرحله سوم

پروژه پنج (پروژه های ویلایی سیحون )

بلوکهای 8واحدی درفازهای یک محله 4 و فاز4
وضعیت پیشرفت : درحال انجام اموراداری تحویل زمین و دریافت پروانه ساخت
متراژاز125تا145 متر قیمت پایه به ازای هرمترمربع 11/000/000ریال باضریب هرطبقه 1/500/000/000ریال
زمان تحویل 10ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ها فاز1 – 2 و 4 انتخاب واحدهمزمان باانتخاب پروژه
پیش پرداخت 1/200/000/000ریال واریزبه حساب بانک صادرات به نام سرمایه گذارباسودماهیانه 10درصدتضمین شده تاانتخاب پروژه
مبلغ 1/000/000/000ریال 20 روز بعدازپرداخت دوم – 10درصد برای پایانکارو دریافت سندتفکیکی
الباقی 5فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم طبق جدول اقساط ضمیمه شده درمرحله سوم

پروژه شش (پروژه های ویلایی سیحون)

بلوکهای 4واحدی درفاز4
وضعیت پیشرفت : درحال انجام اموراداری تحویل زمین و دریافت پروانه ساخت
متراژاز130تا155 متر قیمت پایه به ازای هرمترمربع 12/000/000ریال بدون ضریب طبقات
زمان تحویل 10ماه اززمان پرداخت دوم – موقعیت پروژه ها فاز 4 انتخاب واحدهمزمان باانتخاب پروژه
پیش پرداخت 1/200/000/000ریال واریزبه حساب بانک صادرات به نام سرمایه گذارباسودماهیانه 10درصدتضمین شده تاانتخاب پروژه
مبلغ 1/000/000/000ریال 20 روز بعدازپرداخت دوم – 10درصد برای پایانکارو دریافت سندتفکیکی
الباقی 5فقره پرداخت به صورت چک همزمان باپرداخت سوم طبق جدول اقساط ضمیمه شده درمرحله سوم


شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / شرکت ساختمانی درپردیس دارای رتبه 5 ابنیه


اهتمام گروه توسعه ارزش و فروش ابنیه سازان پردیس (درغالب یک هولدینگ)برآن است که باجمع اندیش ، نگاه جامع و درعین حال
تخصصی داشته و بابهره مندی ازشبکه متخصصین اقتصادی ،طراحان و گروه معماری و محاسباتی ،کارشناسان سازه ، پیمانکاران وسازندگان مطرح درحوزه عمرانی ، مشاوران حقوقی و معاملاتی ،کارشناسان فنی و مهندسی ، کارشناسان تبلیغاتی – بازاریابی و برندینگ و بهره برداری ، باطرح ایده های نو ، سرمایه گذاری درحوزه ساخت وسازرابه حداکثربازدهی و حداقل ریسک ممکن برساند.مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس

مجموعه پروژه های سیحون پردیس / پیش فروش آپارتمان پردیس / مشارکت مدنی درپردیس