فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس             اطلاعیه شماره 68: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 09 / 05 / 1398 جهت دریافت فایل زیپ شده و … ادامه خواندن فراخوان های عمومی سرمایه گذاران شرکت عمران ابنیه سازان پردیس