۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس باتوجه به شرایط هرپروژه به شرح ذیل می باشد شمامی توانیدازکلیدهای بارگذاری شده دراین صفحه درخصوص هرپروژه اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

پروژه 35واحدی سیحون یک

درمرحله تمدیدجوازساخت تاتاریخ 08 / 03 / 1398 – تجهیزکارگاه بعدازاتمام مراحل اداری تممدیدجواز

برنامه زمانبندی شروع پروژه: تخریب اسکلت 16واحدی فلزی – گودبرداری برای احداث دوطبقه منفی پارکینگ – شروع عملیات فندانسیون و اجرای اسکلت جدیدباشرایط روز

ادامه مطلب راباتوجه به زمان های متفاوت ازطریق لینک ذیل دنبال فرمایید:

پروژه های الماس پردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

جهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص نحوه اجرای پروژه های الماس از لینک ذیل استفاده فرمایید:


مجموعه پروژه های سیحون :

شروع انجام قراردادهای تهیه زمینهای پروژه ها  بصورت خریدقطعه و یاعقدقرارداد مشارکت ساخت بامالکین  ازطریق واحدحقوقی و آماده سازی برای انجام امور اداری مجوزهای ساخت

تاتاریخ 05 / 03 / 1398 جهت کسب اطلاعات بیشتراز گزینه های ذیل استفاده نمایید


مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت عمران ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

اهتمام گروه توسعه ارزش و فروش ابنیه سازان پردیس (درغالب یک هولدینگ)برآن است که باجمع اندیش ، نگاه جامع و درعین حال
تخصصی داشته و بابهره مندی ازشبکه متخصصین اقتصادی ،طراحان و گروه معماری و محاسباتی ،کارشناسان سازه ، پیمانکاران وسازندگان مطرح درحوزه عمرانی ، مشاوران حقوقی و معاملاتی ،کارشناسان فنی و مهندسی ، کارشناسان تبلیغاتی – بازاریابی و برندینگ و بهره برداری ، باطرح ایده های نو ، سرمایه گذاری درحوزه ساخت وسازرابه حداکثربازدهی و حداقل ریسک ممکن برساند.


برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

برنامه زمانبندی پروژه های شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس