پیشرفت فیزیکی پروژه الماس 180واحدی مورخه 09 / 05 / 1398

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 09 / 05 / 1398 اطلاعیه شماره 68: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 09 / 05 / 1398 جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک … ادامه خواندن پیشرفت فیزیکی پروژه الماس 180واحدی مورخه 09 / 05 / 1398