پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس مورخه 27 / 04 / 98

پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس مورخه 27 / 04 / 9898 اطلاعیه شماره 67: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس یک تامورخه 27 / 04 / 1398 جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید … ادامه خواندن پیشرفت فیزیکی پروژه 180واحدی الماس مورخه 27 / 04 / 98