پیشرفت فیزیکی پروژه48واحدی الماس مورخه 28 / 03 / 1398

پیشرفت فیزیکی پروژه48واحدی الماس مورخه 28 / 03 / 1398 اطلاعیه شماره 65: بسمه تعالی بدینوسیله اعلام میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه 48 واحدی رابه صورت فایل زیپ شده به حضوراطلاع رسانی میگردد پیشرفت فیزیکی پروژه48واحدی الماس مورخه 28 / 03 / 1398 جهت دریافت فایل زیپ شده و تصاویرپروژه تاتاریخ مذکور اینجاکلیک کنید   پروژه … ادامه خواندن پیشرفت فیزیکی پروژه48واحدی الماس مورخه 28 / 03 / 1398