عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین محترم (حقیقی و حقوقی ) قطعات زمین های مسکونی و یاپروژه های نیمه تمام می رساندشرکت عمران ابنیه سازان زرین پردیس به عنوان یک برندوشرکت ساختمانی دارای رتبه 5 ابنیه بارزومه 12ساله عمرانی درشهرپردیس و بادردست … ادامه خواندن عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس