۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین محترم (حقیقی و حقوقی ) قطعات زمین های مسکونی و یاپروژه های نیمه تمام می رساندشرکت عمران ابنیه سازان زرین پردیس به عنوان یک برندوشرکت ساختمانی دارای رتبه 5 ابنیه بارزومه 12ساله عمرانی درشهرپردیس و بادردست داشتن نیروی های فنی و مهندسی مجرب وکارآزموده ، جذب پیمانکاران ازطریق مزایده ها  و دردست داشتن ماشین آلات عمرانی درنظردارددرراستای اجرای اهداف خود درخصوص طرح مشارکت مدنی ، ازشمادعوت بعمل می آورد درصورت تمایل به مشارکت ساخت قطعات زمین خوددرنقاط مختلف شهرجدیدپردیس و تکمیل پروژه های ساختمانی ، آپارتمانی و ساختمانی خودبادرنظرگرفتن عرف مشارکت و قوانین مدنی و تجارت جمهوری اسلامی ایران باشرکت عمران ابنیه سازان پردیس همکاری های لازم رابه عمل آورید.

لازم به توضیح است برای این شرکت امکان مشارکت ، تامین سرمایه ، مهندسی نوین پیش فروش و آپارتمانهای درحال ساخت کلیه زمینهای مسکونی که امکان ساخت آپارتمان از3تا500واحدی رادارند ازطریق جذب سرمایه گذاران مختلف وجوددارد و شمابامطلعه کامل این سایت اطمینان خاطرپیداخواهیدکرد که عملیات اجرایی پروژه شما ازابتداتا انتهابدون کسری بودجه و سرمایه و یااختلال درانجام عملیات اجرایی به پایان خواهدرسید.

جهت دریافت مشاوره بیشترو آشنایی بیشتربااین شرکت بادفترمرکزی تماس حاصل فرمایید

عرف مشارکت در ساخت در پردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت در ساخت در تهران

در این مطلب طی جدولی حدودا عرف مشارکت در ساخت در تهران را عنوان کرده ایم. اما اول مطلب زیر را مطالعه بفرمایید.
در کشورهایی که ثبات اقتصادی وجود دارد قراردادهای مشارکت در ساخت دقیقا طبق آورده طرفین و با توجه به ضمانت های بانکی صورت می­ گیرد.

ولی در کشور ما متاسفانه چون ثبات اقتصادی وجود ندارد و قیمت­های ملک و مصالح بشدت تغییر می­ کند، نمی توان براساس محاسبات دقیق آورده­ ی طرفین را مشخص نمود.

البته از دلایل دیگری که خیلی ها شرایط مشارکت در ساخت را طبق عرف منطقه در نظر می­گیرند، عدم وجود افراد متخصص و مطلع در زمینه انجام محاسبات است.

البته در ۹۰% موارد چیزی که بصورت عرف درآمده با آنچه که محاسبه می­شود همخوانی دارد.

با توجه به درخواست مکرر مشتریان،تصمیم گرفتیم حدودا عرف مشارکت در ساخت در تهران  را با توجه به ارزش زمین در مناطق مختلف ارائه دهیم.

البته محاسبات هر پروژه حتما باید با توجه به شرایط خاص آن پروژه پیش­بینی شود و این جدول فقط جهت اطلاع بیشتر شما عزیزان می ­باشد. همچنین توجه داشته باشید که این محاسبات در سال ۱۳۹۷ تهیه شده و ممکن است در مقاطع زمانی مختلف این محاسبات تغییراتی داشته باشد.

در صورت وجود هرگونه سوال، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

در خصوص جدول زیر به این نکته توجه کنید که منظور از تعداد طبقات، طبقات مفید مسکونی روی همکف و با سطح اشغال ۶۰% می باشد که در پهنه ­های مختلف این سطح اشغال متفاوت است. تعیین تعداد طبقات مجاز با توجه به پهنه بندی ملک، عرض گذر اصلاحی و متراژ زمین شما مشخص می ­شود.

جدول در موبایل و صفحه نمایش های کوچک قابل اسکرول به چپ و راست است.

جدول عرف مشارکت در ساخت در تهران

شرایط ساخت و ساز قیمت زمین کلنگی
کمتر ازمتری ۵ میلیون تومان متری ۵ تا ۱۰ میلیون تومان متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان متری ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان متری ۳۵ میلیون تومان به بالا
ساختمان مسکونی  ۴ طبقه ۵۰-۵۰ بدون بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی ۵۰-۵۰بدون بلاعوض و با قرض الحسنه به میزان متراژ مفید واحدها ۵۰-۵۰با حدود متری ۳۰۰ میلیون تومان بلاعوض بدون قرض­الحسنه ۵۰-۵۰تا متری ۵۰۰ میلیون تومان بلاعوض با قرض­الحسنه توافقی ۵۰-۵۰با حدود متری ۵۰۰-۷۰۰ میلیون تومان بلاعوض با قرض الحسنه توافقی ۵۰-۵۰با حدود متری ۷۰۰ تا یک میلیون تومان بدون قرض­الحسنه ۵۵-۴۵ به نفع مالک با حدود متری یک میلیون تومان بلاعوض بدون قرض­الحسنه
۵ طبقه ۴۷-۵۳ به نفع مالک بدون بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی ۵۵-۴۵ به نفع مالک بدون بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی ۶۰-۴۰ به نفع مالک حدود تا  متری ۵۰۰ تومان بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی ۶۰-۴۰ به نفع مالک متری ۵۰۰ تا ۱٫۲۵۰ تومان بلاعوض و بدون قرض الحسنه ۶۰-۴۰ به نفع مالک متری ۱٫۲۵۰ تا ۲٫۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض الحسنه ۶۰-۴۰ به نفع مالک متری ۲٫۵ تا ۳٫۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض الحسنه ۶۰-۴۰ به نفع مالک متری ۳٫۵ تا ۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض الحسنه
۶ طبقه پنج طبقه اول بصورت ۴۷-۵۳ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده و بدون بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی پنج طبقه اول بصورت ۴۵-۵۵ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده و بدون بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  حدود تا  متری ۵۰۰ تومان بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  حدود  متری ۵۰۰ تا ۱٫۲۵۰ تومان بلاعوض و بدون قرض ­الحسنه پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده   متری ۱٫۲۵۰ تا ۲٫۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض­ الحسنه پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده متری ۲٫۵ تا ۳٫۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض­ الحسنه پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  متری ۳٫۵ تا ۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض ­الحسنه
۷ طبقه پنج طبقه اول بصورت ۴۷-۵۳ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازندهطبقه هفتم ۷۰-۳۰ به نفع سازنده و بدون بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی پنج طبقه اول بصورت ۴۵-۵۵ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده و بدون بلاعوض و با قرض الحسنه توافقی پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  طبقه هفتم ۷۰-۳۰ به نفع سازنده  حدود تا  متری ۵۰۰ تومان بلاعوض و با قرض ­الحسنه توافقی پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  طبقه هفتم ۷۰-۳۰ به نفع سازنده  حدود  متری ۵۰۰ تا ۱٫۲۵۰ تومان بلاعوض و بدون قرض ­الحسنه پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  طبقه هفتم ۷۰-۳۰ به نفع سازنده متری ۱٫۲۵۰ تا ۲٫۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض­ الحسنه پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  طبقه هفتم ۷۰-۳۰ به نفع سازنده  متری ۲٫۵ تا ۳٫۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض­الحسنه پنج طبقه اول بصورت ۴۰-۶۰ به نفع مالک طبقه ششم ۶۰-۴۰ به نفع سازنده  طبقه هفتم ۷۰-۳۰ به نفع سازنده  متری ۳٫۵ تا ۵ میلیون تومان بلاعوض و بدون قرض­الحسنه
ملک وقفی در املاک وقفی، عرصه غیرقابل خرید و فروش و متعلق به اداره اوقاف، آستان قدس رضوی و یا ارگانها و اشخاص دیگر  می­باشد.و مشارکت در ساخت فقط در خصوص اعیانی و با مجوز متولی صورت می ­گیرد.

معمولا ارزش املاک وقفی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از املاک مشابه غیر وقفی می­باشد. جهت تعیین شرایط مشارکت ملک وقفی، ارزش ملک را با توجه به تعداد طبقات در جدول بالا بررسی فرمایید. همچنین در نظر داشته باشید که فروش واحدهای وقفی کمی سخت تر از واحد های معمولی است و برخی متولیان مثل اداره اوقاف جهت توافق برای اخذ جواز مبالغ قابل توجهی دریافت می­کنند.

بافت فرسوده بافت فرسوده فقط و فقط از طریق استعلام طرح تفصیلی تهران مشخص خواهد شد و ظاهر یا سن ساختمان ملاک نیست.بافت­های فرسوده در هرجای تهران یک طبقه تشویقی خواهند داشت و همچنین با توجه به متراژ زمین و یا تجمیعی بودن پلاک، بسته های تشویقی برای کاهش مبلغ عوارض و … دریافت خواهند داشت.

جدول بسته های تشویقی را در اینجا ببینید.

 

بافت ناپایدار بافت ناپایدار فقط و فقط از طریق استعلام طرح تفصیلی تهران مشخص خواهد شد و ظاهر یا سن ساختمان ملاک نیست.هر ملکی که بافت فرسوده باشد، خود به خود بافت ناپایدار نیز هست، اما ملکی که بافت ناپایدار باشد ممکن است فرسوده باشد و ممکن است نباشد.

در اینجا ما راجع به بافت ناپایداری که فرسوده نیست صحبت می­ کنیم

در این املاک که زیر محور انقلاب قرار داشته باشند، یک طبقه تشویقی خواهند داشت ولی اگر این املاک بالای محور انقلاب باشند تشویقی ندارد.

 

املاک تجمیعی در تجمیع ۲ پلاک شهرداری موظف است ۲۰% تراکم تشویقی تخصیص دهد.در تجمیع ۳ پلاک شهرداری موظف است ۴۰% تراکم تشویقی تخصیص دهد.

در تجمیع ۴پلاک و بیشتر شهرداری موظف است ۶% (به میزان یک طبقه کامل) تراکم تشویقی تخصیص دهد

در تمامی موارد بالا در قسمت هایی از عوارض شهرداری تخفیف قائل می­شود.

 

 

جهت دریافت وقت مشاوره حضوری می توانید با دفترمرکزی درپردیس تماس حاصل فرمایید


عرف مشارکت در ساخت در تهران


مشارکت درساخت پردیس / مشارکت ساخت درپردیس / مشارکت مالی پروژه های ساختمانی درپردیس

عرف مشارکت در ساخت در تهران


مرجع املاک و مستغلات درپردیس

پردیس فایل – آپارتمان | خانه | ویلا | زمین | املاک و مستغلات پردیس


عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

عرف مشارکت ساخت درپردیس / شراکت درساخت زمین پردیس / تامین سرمایه ساخت درپردیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *