۷۶۲۷۴۰۰۶ - ۷۶۲۷۴۰۰۵ - ۷۶۲۷۹۹۸۰ - ۷۶۲۷۷۱۱۰ - ۷۶۲۸۰۰۳۵ - ۷۶۲۸۶۳۱۰ - ۷۶۲۸۶۴۸۴ - ۷۶۲۸۵۲۸۲ - ۷۶۲۹۵۹۸۰

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

طرح مشارکت مدنی مسکن یک طرح مشارکت درساخت مجموعه های اپارتمانی و ویلایی به صورت اقساط درازمدت می باشد که توسط شرکت عمران پردیس به شرح درحال اجرا و احداث می باشد مراحل انجام ثبت نام توسط متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

مرحله اول: مراجعه به وب سایت http://omranabniyehsazan.ir/  وورود به قسمت ثبت نام متقاضیان مسکن مشارکتی

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

توضیحات : برای گذراندن این مرحله متقاضیان می بایست درخصوص مطالعه شرایط واگذاری و متن قرارداد کاملاآگاه بوده و سپس بادرج تیک تایید مرحله یک ثبت نام راتکمیل نمایند.

بدیهیست الویت انتخاب پروژه و انتخاب واحدبه تاریخ ثبت نام بستگی دارد. توجه داشته باشید واردکردن کامل اطلاعات درج شده درفرم ثبت نام الزامیست

مرحله دوم: باتوجه به تاریخ ثبت نام شماازدفترحقوق وثبت قراردادها جهت هماهنگی تاریخ حضورشما تماس حاصل میگردد و شما می بایست درتاریخ اعلامی به آدرس دفترمرکزی: تهران – پردیس – میدان امام خمینی – بلوارملاصدرا – بعدازپارک شهریار – بلوارابن سینا – خیابان نوروزچهار – خیابان دانش – خیابان دانش دو – مجتمع تجاری یاس – طبقه سوم واحد۶۵ – ۶۶ کد پستی  : ۱۶۵۸۱۴۱۱۷۹تلفن های دفترمرکزی:۶ – ۷۶۲۷۴۰۰۵ – ۷۶۲۷۷۱۱۰ – ۷۶۲۸۰۰۳۵ – ۷۶۲۷۹۹۸۰ – ۷۶۲۸۶۴۸۴ – ۷۶۲۸۶۳۱۰ – ۷۶۲۹۵۹۸۰ حضوربهم رسانید.

مرحله سوم : شمامی توانیدپس ازبازدیدازپروژه های دردست اقدام و مطالعه پروژه های آینده و مراجعه به بخش انفورماتیک – حقوقی و ثبت قراردادهادرتاریخ اعلام شده پس ازپرداخت حضوری مبلغ 4میلیون و 600هزارتومان و دریافت نامه معرفی نامه سه نسخه ای درخصوص افتتاح حساب دربانک صادرات شعبه پردیس ، به بانک مذکورمراجعه و سپس پس ازافتتاح حساب دراین شعبه و واریزمبلغ یکصدوبیست میلیون تومان به نام خودتان و دریافت تاییده افتتاحیه حساب ازبانک مجددابه دفترحقوقی شرکت مراجعه و نسبت به انجام مراحل دیگرقرارداداقدام فرمایید.

مرحله سوم : اعلام زمان و تاریخ عقدقرارداد پس ازتحویل فرمهای تاییده توسط بانک صادرات طی پیامک و یاتماس تلفنی به شما

مرحله چهارم : عقدقراردادسرمایه گذاری مشارکت مدنی

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

نمونه قراردادمشارکت مدنی مسکن پردیس / سرمایه گذاری مسکن درپردیس

مرحله پنجم :پس از به حدنصاب رسیدن حداقل 50درصدثبت نام های انجام شده طی مکاتباتی ازسوی شرکت جهت تکمیل وواریز مبلغ مرحله دوم درج شده درقرارداد

شرایط واگذاری به حساب افتتاح شده توسط شما قدراسهم زمین همزمان باانتخاب پروژه و برداشت مبلغ توسط شرکت عمران ابنیه سازان پردیس صورت می پذیرد

مرحله ششم:پس ازانجام انتقال قدراسهم باتوجه به تعدادسرمایه گذاران و متراژ و متراژ کل اعیان مرحله انتخاب واحدانجام شده و شما میبایست براساس هریک از طرح ها و پروژه ها نسبت به تحویل چکهای اقساط به غیراز10درصد ازمبلغ کل که برای تنظیم سندو دریافت پایانکار درنظرگرفته شده است طی شرایط درج شده درقراردادو تکمیل پیوست جدول اقساط و زمان درنظرگرفته شده درموردهرپروژه اقدام فرمایید

مرحله هفتم: درصورت پرداخت کامل تا80درصدقدراسهم اعیان هرپروژه بنام سرمایه گذارمنتقل میگردد

مرحله هشتم : تسویه حساب کامل اقساط طی چکهای واگذاری و تحویل واحدبه طورهمزمان به غیراز10درصد حسن انجام کاراموراداری پایانکارودریافت سندمالکیت براساس شرایط موجوددرشهرجدیدپردیس

مرحله نهم : انجام مراحل اداری مربوط به تسویه حسابهای شهرداری و دریافت پایانکار و پرداخت 5درصداز10درصدتوسط سرمایه گذار و پیگیری اموراداری نقل و انتقالات و دریافت سندمالکیت ازاداره ثبت اسنادتوسط شرکت ابنیه سازان پردیس


لازم به ذکراست کلیه مراحل ثبت نام تاتحویل ازطریق لینک ورودسرمایه گذاران ازطریق درج شماره پرونده – کدملی – قابل مشاهده خواهدبود

ورود سرمایه گذاران


سامانه هوشمندثبت نام مسکن پردیس / شرایط ثبت نام مسکن پردیس

سامانه هوشمندثبت نام مسکن پردیس / شرایط ثبت نام مسکن پردیس


مرجع بزرگ املاک و مستغلات شهرجدیدپردیس

پردیس فایل – آپارتمان | خانه | ویلا | زمین | املاک و مستغلات پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس


انواع قراردادهای مشارکت مدنی

انواع قرارداد مشارکت مدنی را بیشتر بشناسیم


شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

شرایط ثبت نام مسکن مشارکتی درپردیس / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *