پروژه36واحدی سیحون یک / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس

پروژه36واحدی سیحون یک / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس پروژه فوق واقع درفاز2 محله یک پردیس مابین خیابان نخلستان 4 و 5 واقع شده است . شماره قطعه زمین499 و متراژآن1556مترمی باشد. مالکیت این قطعه درابتدادراختیارشرکت تعاونی مسکن کارکنان رسیدگی به اسنادپزشکی بوده که توسط اعضاءاین تعاونی درسال 1388عملیات ساخت … ادامه خواندن پروژه36واحدی سیحون یک / شرکت عمران ابنیه سازان پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس